ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Ημερίδα για τους υαλοπίνακες στην Καβάλα


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Διομ. Κυριακού 17
Τ.Κ. 10445 Αθήνα

Τηλ : 210-8315418
Fax: 210-8315261


E-mail: poevy@poevy.gr

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Λούσης Χρήστος

Αντιπρόεδρος Α’ :

Τσάνος Νικόλαος

Αντιπρόεδρος Β’ :

Κουλαξής Ιωάννης

Αντιπρόεδρος Γ’ :

Μερτζάνης Παναγιώτης

Γεν. Γραμματέας :

Μάχος Ανδρέας

Αναπλ. Γραμματέας :

Σηφάκης Εμμανουήλ

Ταμίας :

Παγκράτης Ιωάννης

Αναπλ. Ταμίας :

Μαγνήσαλης Ευάγγελος

Σύμβουλοι :

Κατέβας Ανδρέας, Κότογλου Ανέστης, Μαξιμιάδης Αθανάσιος