ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Συνέντευξη Προέδρου ΠΟΕΒΥ για την δωρεά ενεργειακης αναβάθμισης σχολείου


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Διομ. Κυριακού 17
Τ.Κ. 10445 Αθήνα

Τηλ : 210-8315418
Fax: 210-8315261


E-mail: poevy@poevy.gr

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Λούσης Χρήστος

Αντιπρόεδρος Α’ :

Μερτζάνης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος Β’ :

Κουλαξής Ιωάννης

Αντιπρόεδρος Γ’ :

Μάχος Ανδρέας

Γεν. Γραμματέας :

Σηφάκης Εμμανουήλ

Αναπλ. Γραμματέας :

Μελίδης Βασίλης

Ταμίας :

Κανέλλος Δημήτρης

Αναπλ. Ταμίας :

Μαγνήσαλης Ευάγγελος

Σύμβουλοι :

Παγκράτης Ιωάννης, Σαμαρτζής Παναγιώτης, Τσάνος Νικόλαος