ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝΔιοικητικό Συμβούλιο


Πρόεδρος

Λούσης Χρήστος

Αντιπρόεδρος Α’ :

Μερτζάνης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος Β’ :

Παγκράτης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος Γ’ :

Μελίδης Βασίλης

Γεν. Γραμματέας :

Σηφάκης Εμμανουήλ

Αναπλ. Γραμματέας :

Κουλαξής Ιωάννης

Ταμίας :

Παπάογλου Γεώργιος

Αναπλ. Ταμίας :

Μάχος Ανδρέας

Σύμβουλοι :

Σαμαρτζής Παναγιώτης, Χατζηαναστασίου Αλέξανδρος, Τσάνος Νικόλαος