ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

  Για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου: Ετήσια Γενική Συνέλευση ΠΟΕΒΥ

 Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 στις 9:30 πμ στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) Αίθουσα ‘Ερμής’ 6ος όροφος, Ακαδημίας 7, Αθήνα