ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ , ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΠΟΕΒΥ, Χ.ΛΟΥΣΗ , ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΑΝΑΛΙ C4B TV (Contacts for Business European Television).


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Διομ. Κυριακού 17
Τ.Κ. 10445 Αθήνα

Τηλ : 210-8315418
Fax: 210-8315261


E-mail: poevy@poevy.gr

Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση για τα μέλη της ΓΣΕΒΕΕ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ξεκίνησε πρόσφατα (Απρίλιος 2013) ένα νέο πρόγραμμα με τίτλο: «Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής – υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων». Το πρόγραμμα υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας.

Περιληπτικά, αντικείμενο του προγράμματος είναι η προετοιμασία και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων και εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την προετοιμασία επιλεγμένων ομάδων εκπαιδευθέντων για την συμμετοχή τους σε διαδικασίες πιστοποίησης σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ.


Προβλέπεται να συμμετάσχουν πανελλαδικά 7.800 εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και εργοδότες μικρών επιχειρήσεων. Τα προγράμματα αφορούν 23 θεματικά αντικείμενα που προκύπτουν από πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα 18 κλάδων μικρών επιχειρήσεων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ. Στη συνέχεια, σημαντικός αριθμός αυτών (περίπου 2.500 άτομα) αναμένεται να υποστηριχθούν για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων.
Το έργο περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σχεδίων, περιεχομένων και υλικών που θα αντιστοιχούν στο περιεχόμενο των πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων, σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς (Σωματεία - Ομοσπονδίες) μέλη ΓΣΕΒΕΕ.


Η υλοποίηση των σεμιναρίων αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2014, μετά από υπογραφή προγραμματικών συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και των Ομοσπονδιών - μελών της ΓΣΕΒΕΕ. Οι 18 επαγγελματικοί κλάδοι με τους οποίους θα υπογραφούν οι προγραμματικές συμφωνίες και θα συμμετέχουν στην κατάρτιση είναι:

 • Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι
 • Υδραυλικοί
 • Επισκευαστές αυτοκινήτων
 • Κλειθροποιοί
 • Υπεύθυνοι Κυλικείων
 • Ψυκτικοί
 • Υαλοτεχνίτες - Υαλοθέτες
 • Εκπαιδευτές οδήγησης
 • Υπεύθυνοι εστιατορικών και συναφών μονάδων
 • Ταπητοκαθαριστές
 • Κατασκευαστές ειδών από αλουμίνιο – σίδηρο
 • Τεχνίτες μόνωσης, θερμομόνωσης, στεγανοποίησης
 • Μεσίτες αστικών συμβάσεων
 • Στεγνοκαθαριστες
 • Εγκαταστάτες - συντηρητές καυστήρων
 • Αισθητικοί
 • Τεχνικοί ανελκυστήρων
 • Κρεοπώλες

Σημείωση: Οι κλάδοι που επισημαίνονται με έντονο χρώμα θα υποστηριχτούν (πλέον της κατάρτισης) για την πιστοποίηση προσόντων

http://www.imegsevee.gr/images/newsletter/Newsletter_5.pdf


Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ΠΟΕΒΥ συμμετέχει στην έκθεση Κατασκευής – Δόμησης και Ανακαίνισης,  INFACOMA Athens 2018

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων και Βιοτεχνών Υαλοπινάκων εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες προς τους χορηγούς, που στήριξαν την Γενική Συνέλευση στην Θεσσαλονίκη

Συγκεκριμένα τις εταιρείες:

❑ Χ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ Α.Ε
❑ ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΗ Ο.Ε.
❑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣ. ΑΒΕΕ
❑ ΡΟΜΒΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ Α.Ε.Β.Ε.